Individuele begeleiding

Deze vorm van begeleiding bestaat uit verschillende vormen van ondersteunende en activerende begeleiding.

Probleemgebieden kunnen zijn: sociale redzaamheid, probleemgedrag, psychisch functioneren en geheugen en oriëntatiestoornissen.

Enerzijds richt de begeleiding zich op de mogelijkheden van de cliënt. Een aandoening of handicap wordt hierbij gezien als een gegeven en de ondersteuning richt zich op wat een cliënt wel kan.

De begeleiding richt zich anderzijds op het ondersteunen van de ciënt tot een zelfsturend wezen. Dit middels het positief bekrachtigen van cliënten, gericht op hun eigen kwaliteiten. Inzicht in de eigen capaciteiten plus het stimuleren van een positief zelfbeeld is de basis voor een verdere positieve ontwikkeling van de cliënt. Er wordt een beroep gedaan op de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de cliënt.

Eleonara Zorg biedt u gespecialiseerde individuele begeleiding op het gebied van o.a. autisme, ADHD, gedragsproblematiek en aan mensen met een licht verstandelijke handicap.