Palliatieve en terminale zorg

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen waarbij genezing niet (meer) mogelijk is, waarbij een levensverwachting van één tot twee jaar geldt. Terminale zorg is onderdeel van de palliatieve zorg en strekt zich uit tot ongeveer de laatste drie maanden. De zorg is gericht op een zo goed mogelijke kwaliteit van het leven, zowel voor de cliënt die gaat sterven als voor zijn of haar naasten.

Veel mensen willen dan graag thuis in hun eigen vertrouwde omgeving sterven. Thuis sterven is echter een intensief en zwaar proces. Niet alleen voor de zorgvrager zelf, maar ook voor de familie die hem of haar verzorgt. Ook de ondersteuning van de naasten ná de dood hoort daarbij.

Een indicatie voor palliatieve en terminale zorgt wordt afgegeven door het CIZ als de behandeld (huis)arts heeft vastgesteld dat de cliënt nog een levensverwachting heeft van minder dan drie maanden. Deze indicatie heeft een geldigheidsduur van een jaar. Eleonara Zorg kan ook ondersteunen in het aanvragen van een Persoonsgebonden budget (PGB).