Home

“Eleonara Zorg zorgt voor leven en stabiliteit”

Wie is Eleonara Zorg

Eleonara Zorg is een jong en enthousiaste zorgbureau dat professionele begeleiding en behandeling aan mensen met somatische, psychiatrische en/of psychosociale problematiek biedt. De wensen en mogelijkheden van de individuele cliënt staan bij Eleonara Zorg centraal.


Onze visie

Eleonara Zorg is een jonge en enthousiaste organisatie. Het aanbod van Eleonara Zorg kenmerkt zich door een specifieke visie op zorgverlening. Eleonara Zorg vindt het belangrijk dat de geboden zorg ruimte biedt aan de individuele wensen en capaciteiten van de cliënt. Eleonara Zorg kiest voor een competentiegerichte aanpak, waarbij er wordt uitgegaan van de aanwezige kwaliteiten en positieve eigenschappen van elke cliënt. Op basis hiervan krijgt de zorg vorm, waarbij er ook ruimte is om minder ontwikkelde kwaliteiten van de cliënt te oefenen en te ontwikkelen. De wensen en mogelijkheden van de individuele cliënt staan bij Eleonara Zorg centraal. De zorg wordt afgestemd op de problematiek en wensen van de cliënten. Er is ruimte voor inbreng vanuit het individu. Gesprekken tussen cliënt en begeleider of behandelaar verloopt op basis van wederzijds respect en vertrouwen.

 

Onze missie

Eleonara Zorg wil cliënten ondersteuning bieden bij het vinden van een weg in de huidige maatschappij en in hun dagelijks leven. Het behouden en waar mogelijk vergroten van de zelfstandigheid is hierbij een belangrijk aspect. Bij de ondersteuning wordt uitgegaan van de mogelijkheden en kwaliteiten van de cliënt, deze worden als basis gebruikt. Vanuit deze basis werken cliënten aan hun persoonlijke groei en maatschappelijke ontwikkeling. De vorm van de behandeling en/of begeleiding wordt gebaseerd op de inbreng van de cliënt. Eleonara Zorg wil zorg op maat aanbieden, die is afgestemd op de problematiek en de wensen van de cliënten van Eleonara Zorg. Samen met de cliënt wordt bekeken welke producten aansluiten bij zijn/haar behoeften en interesses en wordt er overlegd hoe de zorg optimaal vormgegeven kan worden.

  Alseidenstraat 20 – Unit 34
1363 SR ALMERE POORT
  T036 – 30 30 241
T06-28 38 04 98
  [infoeleonarazorg.nl]
  www.eleonarazorg.nl
   KvK-nummer: 34380609

Eleonarazorg is een jong en enthousiast zorgbureau dat professionele begeleiding en behandeling aan mensen met somatische, psychiatrische en/of psychosociale problematiek biedt. De wensen en mogelijkheden van de individuele cliënt staan bij ons centraal.