24-Uurs zorg

24-Uurs zorg


Veel mensen kunnen bijvoorbeeld door een lichamelijke ziekte, de ziekte van Alzheimer of door andere omstandigheden niet meer zelfstandig thuis wonen, maar willen (nog) niet naar een verpleeghuis of verzorgingshuis.

Eleonara Zorg levert 24-uurs zorg aan huis waarmee zo een opname in een instelling kan worden voorkomen. U krijgt precies de zorg die u thuis nodig heeft, met respect en persoonlijke aandacht.

Bij 24-uurs zorg kunt u 24 uur lang gebruik maken van onze professionele zorg. 24-Uurs zorg kan een oplossing zijn voor de partner of familie/kennissen van u, omdat zij dan niet meer continu paraat hoeven te staan wanneer u hen nodig heeft.

  Alseidenstraat 20 – Unit 34
1363 SR ALMERE POORT
  T036 – 30 30 241
T06-28 38 04 98
  [infoeleonarazorg.nl]
  www.eleonarazorg.nl
   KvK-nummer: 34380609

Eleonarazorg is een jong en enthousiast zorgbureau dat professionele begeleiding en behandeling aan mensen met somatische, psychiatrische en/of psychosociale problematiek biedt. De wensen en mogelijkheden van de individuele cliënt staan bij ons centraal.